Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się ręcznie lub automatycznie. Przetwarzamy następujące dane osobowe: numer telefonu; imię i nazwisko; e-mail

Jeśli jest to absolutnie konieczne do celów marketingowych, do przetwarzania Twoich danych osobowych zaangażowane są równie inne podmioty. Tymi podmiotami są:

Inveo.cz s.r.o.,
REGON: 28541669,
siedziba: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8,
firma zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, pozycja 149063

DoDo services s.r.o.,
REGON: 061 98 180,
siedziba: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8,
firma zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, dział C, pozycja 277955

Inspektorem ochrony danych jest:

Czech DPO Office s.r.o.,
REGON: 06829716,
siedziba: Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2,
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, pozycja 289706

Osoba kontaktowa:

Ing. Bc Jiří Rezler,
zamieszkały: Sokolovská 837/31a,
Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec,
tel.: 736 456 122,
e-mail: info@czechdpooffice.eu

Przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi trzeciemu, jak wspomniano powyżej, zawsze zawierana jest pisemna umowa z tym podmiotem, regulująca przetwarzanie danych osobowych, która zawiera gwarancje przetwarzania danych osobowych na podstawie Rozporządzenia RODO i Przetwarzania Danych Osobowych. Działać.

Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się zautomatyzowanym procesem decyzyjnym.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do krajów spoza UE

Okres przechowywania danych osobowych

Udzielona zgoda zachowuje ważność i jest ważna przez 3 lata lub do czasu jej cofnięcia. Po wygaśnięciu zgody, Twoje dane osobowe zostaną całkowicie usunięte.

Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie

Twoja zgoda jest dobrowolna, możesz odmówić jej wyrażenia lub cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Brak wyrażenia lub cofnięcie zgody nie ma wpływu na Twój stosunek umowny z Administratorem oraz na korzystanie z oferowanych przez niego produktów i usług, dla których ta zgoda nie jest wymagana. Zgodę możesz cofnąć w dowolnym momencie osobiście, poprzez oświadczenie złożone w siedzibie administratora po wcześniejszym uzgodnieniu, w formie pisemnej poprzez zawiadomienie przesłane do siedziby administratora lub poprzez oświadczenie przesłane na adres email administratora: marketing@idodo. cz lub korzystając z linku wylogowania w przesłanej wiadomości biznesowej. W przypadku cofnięcia zgody przyjmujemy, że nie życzysz sobie dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w wyżej wymienionych celach marketingowych.

Twoje dodatkowe prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Masz prawo poprosić nas o podanie informacji o przetwarzanych danych osobowych, w szczególności o celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, dostępnych informacjach o źródle danych osobowych, jeśli nie zostały one pozyskane bezpośrednio od Ciebie, czasie przechowywania danych osobowych. Masz również prawo do żądania od nas sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, bądź ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, czy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą pod adresem ppłk. Sochora 727/27, 170 00, Praha 7- Holešovice.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

Adres: DoDo Czech, spol. s.r.o., Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8

Email: marketing@idodo.cz
Tel: 773 117 890